ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Angličtina (FCE a PET) - pokračujeme 1. 11. a 15. 11.

Příprava na jazykové zkoušky bude pokračovat i ve školním roce 2017/2018, a to už od září. Předpokládá se účast hlavně studentů z 8.O, 4.B, 7.S a 3.B, ale i z nižších ročníků. Každý zájemce by si měl stanovit cíl, úroveň zkoušky, termín a potom individuální postup přípravy.    Někteří studenti gymnázia i SOŠ se připravují individuálně.

Příprava probíhá v učebně G 16. Listopadové termíny jsou 1. 11. a 15. 11.

Poslední setkání v tomto kalendářním roce bude 6. 12. 

Termíny zkoušek FCE jsou 24.11. ( na počítači) resp. 28. 11. a 9.12. (papírovou formou).

PET je pak možné složit 1. 12., a to papírovou formou.

Další informace o zkouškách:

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/datum-cena-misto

Pravidelně každý rok probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia.

Ze tříd 8. O a 4. B, které maturovaly v květnu 2017, se podařilo složit mezinárodní jazykovou zkoušku dohromady třinácti studentům, to znamená polovině ročníku (!!!):

Byli to:  Anna Marie Vavřičková, Tereza Panská, Kamila Radilová, Veronika Stejskalová, Tomáš Černohlávek a Šimon Vaněk (všichni FCE),

Zuzana Jeřábková, Michaela Králová, Milan Tvrdík, Anna Koníčková, Tereza Bernáthová, Martina Vomelová a Rostislav Berka (PET).

Někteří se připravovali individuálně, jiní navštěvovali zmíněný kurz, kde mohli rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu. Velká část studentů maturitního ročníku tedy získala doživotně platný certifikát o své úrovni znalostí anglického jazyka. Věříme, že jim angličtina bude dobrým pomocníkem při budoucím studiu i v práci. Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka.


rss