ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Evropský den jazyků 2016

DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Den jazyků proběhl v pondělí 26. září 2016. Už potřetí jsme připravili představení v jazycích, které se na naší škole vyučují. Letos se do programu zapojili zejména studenti nižšího gymnázia.

Studenti vyššího gymnázia byli ovšem nepostradatelní v některých situacích. Letos se totiž dostala ke slovu i latina. A právě studentskou hymnu Gaudeamus igitur přednesli na úvod programu studenti maturitních a předmaturitních ročníků.

První blok programu patřil angličtině. Vědomostní soutěže o jednotlivých anglicky mluvících zemích byly proloženy písničkami, kterých je dnes na internetu v angličtině vlastně většina. Každá třída vyjma primánů (ty jsme nechali pro tentokrát ještě "vydechnout") se zaměřila na jednu zemi a prozkoušela ze znalostí diváky. Úspěšní soutěžící obdrželi okamžitě sladkou odměnu.

Obě moderátorky - Anička a Verča ze 4. ročníku - bravurně zvládaly úskalí propojování jednotlivých výstupů. Byly rozhodně osvěžením celého dvouhodinového vystoupení. Program obohatila také Veronika Březíková ze sexty, která se při zpěvu doprovázela na klavír.

Rusky se učící studenti přednesli vedle prezentace i skladbu Podmoskovskie večera. Zazpíval Michal Kubík ze SOŠ za doprovodu trumpety a klavíru.

Němčináři zaujali moderní karaoke písničkou a krátkými kvízy o Německu, Rakousku i Švýcarsku. Ani francouzština nezůstala pozadu. Mohli jsme si potrénovat paměť a znalosti francouzských filmů, jídla nebo krás Paříže.

Část pořadu byla také nahrávána a bude použita pro připravovaný film k 70. výročí gymnázia.

Náš program měl inspirovat a připomenout důležitost cizích jazyků. A také znalost a respekt k cizím kulturám. Moderátoři na konec popřáli všem divákům, aby se jim studium cizích jazyků dařilo. 

A ROZHODNĚ NEŠKODÍ PŘIPOMENOUT SI, O CO SE VLASTNĚ JEDNÁ

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Obecné cíle Evropského dne jazyků jsou: Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podpora celoživotního jazykového vzdělávání.

Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Většina evropských jazyků je indoevropského původu. Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě (geograficky i počtem rodilých mluvčí) ruština s přibližně 150 miliony mluvčích, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.

JAK EDJ  PROBÍHÁ?

Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Rady Evropy věnovaných Evropskému dni jazyků   a http://edl.ecml.at V celé Evropě se zúčastnilo na tisíc škol, v kraji Vysočina to vedle nás bylo Biskupské gymnázium Nové Město n. M. a dvě akce proběhly na Pelhřimovsku.

JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta věnován velký prostor. Vedle mateřského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu.

V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni.

Při zpětné vazbě od našich absolventů se stále více ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo a že přísloví "Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem" může platit např. i při hledání pracovní příležitosti.

Proto si den jazyků také připomínáme.

rss