Novinky

Hodnocení maturit, absolutoria a závěrečných zkoušek 2016

Maturitní zkoušky 2016

Skvělými výsledky u maturitních zkoušek se i letos mohli pochlubit maturanti z Gymnázia, Střední odborné a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou. Většina studentů u maturitní zkoušky - složené ze státní společné části, školní profilové části a u studentů střední odborné školy i praktické části - uspěla. V matematice a v matematice+, které si část studentů denních oborů zvolila, byli všichni studenti 100% úspěšní.

Na gymnázium přistoupilo k maturitní zkoušce celkem 25 studentů z oktávy a 4.B. Všichni tito studenti u státní maturitní zkoušky uspěli, u školní profilové části maturity uspělo 24 studentů. Mezi nejčastěji volené předměty u ústní zkoušky vedle českého jazyka a cizích jazyků patřily například matematika, matematika+, deskriptivní geometrie, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, biologie nebo informatika. Část studentů odcházela z maturitní třídy  s vyznamenáním.

Vysokou úspěšnost zaznamenalo také 11 maturantů denního studia informačních technologií na střední odborné škole. Ke státní části maturitní zkoušky přistoupilo 11 maturantů, 10 z nich u didaktických testů a písemných prací uspělo. Součástí maturitní zkoušky je i praktická část, ve které uspělo 11 maturantů. U ústních zkoušek uspělo 100% maturantů oboru informačních technologií.

Absolutoria VOŠ 2016

Výbornými výsledky v oblasti vzdělání se mohou prezentovat také absolventi vyšší odborné školy. Po tříletém studiu přistoupilo 15 studentů k vykonání absolutoria (obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka, zkouška z odborných ekonomických předmětů). Úspěšně ukončilo studium 14 studentů, kteří mají právo užívat titul DiS. - diplomovaný specialista.  

Závěrečné zkoušky 2016

Po tříletém studiu k závěrečné zkoušce, která se skládala z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky, přistoupilo 10 žáků učebního oboru strojní mechanik. U závěrečných zkoušek byli všichni žáci připraveni tak, že úspěšnost ve všech částech závěrečné zkoušky byla stoprocentní. Zkoušky se skládají ve "státní" formě dle jednotného zadání. Ústních závěrečných zkoušek se jako každoročně zúčastnili i výrobní ředitelé strojírenských firem. Děkujeme touto cestou za spolupráci, rozvoj a podporu technickému vzdělávání firmě Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou a firmě Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou.

Výborné výsledky absolventů jsou důkazem jejich pilné přípravy a skvělými výsledky učitelů, kteří je připravovali.

Absolventi slavnostně obdrželi maturitní vysvědčení nebo diplomy nebo výuční listy v obřadní síni MěÚ v Ledči nad Sázavou za přítomnosti starosty města Ing. Zdeňka Tůmy, vedení školy, učitelů, rodičů a přátel. Děkujeme zástupcům města Ledeč nad Sázavou za vzájemnou spolupráci.

Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss