Přijímací řízení

Informace pro uchazeče na VOŠ

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)

Forma studia: denní nebo kombinovaná

Zaměření od druhého ročníku: Strojírenství nebo ekonomika

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května 2017. Poslední kolo přijímacího řízení je nejpozději 30. září 2017. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)

Od září 2015 lze studovat na vyšší odborné škole vzdělávací program Ekonomika a management podniku také v  kombinované formě studia. Kombinované studium kombinuje denní a dálkovou formu vyššího odborného studia. Kombinované studium zpravidla znamená intenzivní výukové bloky zhuštěné do několika dnů v období - semestru (nejčastěji jde o pátek odpoledne a sobotu přibližně dvakrát do měsíce). Během několika hodin proberete s vyučujícím pouze stěžejní část látky, zbytek zůstává na samostudium. Tento systém je ještě doplněn právě o prvky distančního studia, například o e-learning či konzultace s vyučujícími. Po každém období - semestru vás čekají zápočty, klasifikované zápočty nebo zkoušky ze zapsaných předmětů (modulů) stejně, jako je tomu v případě denního studia. Kombinované studium je vhodné zejména pro ty, kteří již pracují nebo pro ty, kteří jsou na mateřské/rodičovské dovolené.

Podrobnější informace o studiu VOŠ naleznete v odkazu Studijní informace.


.

 

rss