ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Konference ve firmě CISCO

Dne 4. 5. 2017 se studentky 3. ročníku střední odborné školy, obor informatika, zúčastnily projektu Girls in ICT Day pořádaného mezinárodní společností Cisco Systems, Inc. v Praze.

Tato společnost je jednou z největších počítačových firem dnešní doby vůbec. Svou činnost směřuje k vývoji a zdokonalování technologií. Účelem této akce bylo posílit dívčí a ženskou složku v oboru informačních a komunikačních technologií.

Dívky se tak vydaly do Prahy v doprovodu paní učitelky Libuše Nádvorníkové, aby získaly nové vědomosti a případně zjistily podmínky pro získání pracovních pozic v tomto směru.

A jak celý den vlastně probíhal? V 10:00 dívky čekala registrace ve společnosti Cisco, a jako milé překvapení obdržely naše studentky také drobné dárky. Program se skládal z přednášek seznamujících s firmou CISCO, prohlídky prostor firmy a také rozhovorů se zaměstnanci, kdy se děvčata mohla zeptat na všechno, co je zajímalo.

Za zmínku hlavně ale stojí mezinárodní videokonference, kde byly studentky v přímém virtuálním kontaktu s jinými studentkami a zaměstnanci Cisco i z jiných zemí - a to například z Itálie, Polska, Bulharska, Velké Británie, Keni a USA ... a jako překvapení pro děvčata byl do videokonference přizván také známý americký fitness trenér a výživový poradce Jessie Pavelka. Ano, jak jeho jméno napovídá, má české předky, na což jsme se ho samozřejmě také zeptaly. Tato akce se dívkám velmi líbila, seznámily se s prostředím nadnárodní korporace, která nabízí svým zaměstnancům velmi zajímavou a různorodou práci a kterou by za jiných okolností neměly šanci navštívit.

Mgr. Libuše Nádvorníková a studentky 3. ročníku obor informatika

rss