Novinky

Nový obor - Informatika ve skladování

Na střední odborné škole v Ledči nad Sázavou nabízíme pro školní rok 2017/2018 tříletý učební obor Informatika ve skladování 66-53-H/01. Reagujeme na poptávku na pracovním trhu. Absolventi, kteří ovládají informační technologie v různých oblastech skladování, naleznou uplatnění v logistických a servisních centrech, v obchodě nebo ve výrobním podniku jako zaměstnanci skladu, reklamačního oddělení, expedice. Žáci v průběhu studia připravují zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavují doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírají a přijímají zboží nebo materiál, vyřizují reklamace, objednávky a poptávky. V 1. a  2. ročníku probíhá výuka ve škole, žáci pracují v učebnách informačních technologií ve skladových programech. Od třetího ročníku je výuka rozdělena do dvoutýdenního cyklu, týden probíhá teoretická příprava ve škole, týden odborný výcvik, který je realizován v podnicích na smluvních pracovištích školy. Žáci v průběhu studia získají osvědčení k obsluze jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladech. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné části, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Úspěšní absolventi získají výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Další informace o oboru včetně nabídky pozdějšího pracovního uplatnění u konkrétních firem můžete získat kdykoliv ve škole po telefonické domluvě (731 612 319) nebo na www.gvi.cz.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

rss