ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Setkání s prezidentem Hospodářské komory ČR

V úterý 18. října 2016 jsme se zúčastnili setkání s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc., které pořádala Hospodářská komora Havlíčkův Brod. Na úvod předsedkyně představenstva Ing. Ludmila Dočkalová seznámila přítomné s historií a současnými aktivitami Hospodářské komory v Havlíčkově Brodě. Člen představenstva Hospodářské komory ČR Ing. Martin Plachý prezentoval Analýzu podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina, která byla zpracována ze vzorku 210 podniků s více než 50 zaměstnanci, největší část tvořily strojírenské podniky. Zajímavé jsou výsledky této analýzy, kdy v podnicích chybí 7 500 zaměstnanců, především v určitých oborech. Nejčastější v oblasti spolupráce podniků se školami jsou odborné praxe a prázdninové brigády studentů. Podniky by zejména podpořily návštěvu žáků na exkurzích v podnicích, práci kariérových poradců a zvýšení znalosti reálného prostředí podniků.

Prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý si pro nás připravil informace o aktuální makroekonomické situaci v České republice. Ve své přednášce se zabýval vývojem ekonomiky, HDP, spotřebou domácností, vývojem investic a vládními výdaji od roku 2011 do konce roku 2015. Velkou pozornost věnoval vývoji reálných mezd a reálné produktivity práce, kterých se dotýkaly i dotazy zástupců podniků v průběhu diskuse. Cílem hospodářské komory jsou tyto oblasti

  • vzdělání,
  • podmínky pro podnikání,
  • postavení malých a středních podniků,
  • rozumná rozpočtová disciplína,
  • výzkum, vývoj a inovace,
  • daňová správa a zatížení práce,
  • podpora exportu,
  • čerpání fondů EU,
  • výstavby infrastruktury,
  • etika podnikání.

Setkání s panem prezidentem bylo příjemné a i pro někoho nudné makroekonomické veličiny mohou být vysvětlovány zajímavě.  

rss