Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PŘ - Nástrojař

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do 1. ročníku oboru vzdělání:

rss