Přijímací řízení

Seznamy přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ pro školní rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 60e, § 60f a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018:

rss