Novinky

Výsledky voleb do školské rady 2018-2021


Výsledky voleb (22. - 23. 11. 2017) do školské rady Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou 2018 - 2021


Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni:

MVDr. Marcel Chaloupka (zákonný zástupce žákyně kvinty)

Markéta Černá (zákonná zástupkyně žákyně primy)


Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni:

Mgr. Libuše Nádvorníková

Mgr. Josef Král


Zápis volební komise naleznete v sekci Dokumenty/Školská rada.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss