Novinky

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/19 nejpozději do 31. ledna 2018.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018.

Zápisový lístek obdrží uchazeč žák ZŠ ve své škole do 15. března 2018.

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti.

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou:

jednotné zkoušky

1. termín:

12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

13. dubna 2018 - pro obory osmiletých gymnázií

2. termín:

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2018 - pro obory osmiletých gymnázií

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:

1. termín: 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na

první termín

2. termín: 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na

druhý termín

 

Přijímací řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem:

od 22. dubna do 30. dubna 2018.

 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss