Novinky

Kurz pro dospělé - Tabulkový procesor MS Excel

Vypisujeme další termín kurzu pro dospělé

 • Stručný obsah kurzu: 21 hodin
  prostředí programu MS Excel, možnosti tabulkových procesorů, způsoby ovládání programu, pohyb po tabulkovém sešitu a listech, zadávání a mazání hodnot, kopírování a přesun, základy formátování tabulek, vkládání a úpravy jednoduchých vzorců, Autosum, pokročilé formátování buněk a oblastí buněk, podmíněný formát, částečné kopírování, kopie formátu, vložit jinak, příprava tabulek pro tisk, záhlaví a zápatí, tisk, relativní a absolutní adresace buněk, pojmenování buněk a oblastí, využití ve vzorcích, kategorie funkcí, použití základních matematických, statistických, datumových, vyhledávacích, logických a dalších funkcí, využití zabudované nápovědy (F1), ověření vstupních dat, databáze v Excelu - ukotvení příček, řazení záznamů, automatický filtr, tisk rozsáhlých tabulek, grafy a diagramy v Excelu - volba typu a podtypu, vytváření a úpravy, ...
 • Vstupní požadavky:
  základy práce v OS Windows,
 • Výuka bude probíhat v sobotu od 8.00 hodin do 14.30 hodin (3 x) v počítačové učebně střední odborné školy v Koželské ulici 551 v Ledči nad Sázavou.

  Minimální počet účastníků je 5.

  Cena: 2 000,-- Kč

  Termíny: 26. května, 2. června a 16. června 2018.

  Bližší informace získáte na www.gvi.cz, e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky 731 612 319.

rss