Projekty

Učíme se ze života pro život

Škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život".

Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve škole: 2018/2019, 2019/2020

Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směre k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci maturitních oborů

1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)

3. Kariérové poradenství

4. Jazykové kompetence v "nejazykových" předmětech

5. ICT kompetence mimo obor Informatika

6. Čtenářská gramotnost mimo výuku Cjl

7. Matematická gramotnost mimo výuku Mtm

Rozvíjená oblast v rámci učebních oborů

1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)

3. Čtenářská gramotnost mimo výuku Cjl

4. Matematická gramotnost mimo výuku Mtm

Dále budou v rámci projektu realizovány zájmové kroužky pro vlastní žáky nebo pro základní školu.

Mgr. Ivana Vitisková - ředitelka
Ing. Vlasta Rýdlová - pedagogický koordinátor projektu

rss