Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola PŘ pro škol. rok 2017/2018 - Gymnázium (8leté)

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2017/2018

rss