Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ

Ve znění § 93 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě § 2 odst. 1 - 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy první, druhé a třetí kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

rss