Novinky

Dny otevřených dveří školy 23. - 24. 11. 2018

"Nestůjte přede dveřmi, pojďte dál"

Zveme všechny malé i velké zájemce o studium, rodiče, bývalé absolventy a širokou veřejnost na tradiční dny otevřených dveří na naší škole, které se konají v pátek 23. listopadu 2018 od 8:00 - 17:00 hodin a v sobotu 24. listopadu 2018 od 9:00 - 12:00 hodin ve všech budovách školy (gymnázium = Husovo náměstí 1, odborná škola = Koželská 551, 552, areál školních dílen = Poštovní 405).

Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben, laboratoří, školní hvězdárny, školních dílen a popovídání s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás chodí, jak se škola stále vyvíjí. Pokud si myslíte, že se v budovách školy nevyznáte, buďte bez obav, hned od vchodů Vám budou k dispozici průvodci z řad učitelů a našich starších žáků školy, kteří Vás ochotně provedou všemi zajímavostmi školy.

Na střední a vyšší odborné škole bude probíhat školní školních veletrh fiktivních firem a prezentace regionálních firem. "Den firem 23. 11. 2018" je akce, kde se budou prezentovat firmy s cílem poskytnout uchazečům a jejich rodičům informace o uplatnitelnosti v regionu po ukončení studia.

Dny otevřených dveří jsou příležitostí získat informace o studiu jednotlivých oborů. Budou zde přítomni vyučující jednotlivých předmětů, kteří si pro Vás připravili nejrůznější prezentace, demonstrační pokusy, ukázky práce a zábavné aktivity. Seznámíme Vás s materiálním vybavením školy, aktuálními vzdělávacími plány, podmínkami přijímacího řízení (uchazeče o maturitní obory seznámíme s  obsahem přijímacích zkoušek a s možností docházet na přípravné kurzy), podmínkami maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria, aktivitami školy, uplatnitelností absolventů atd.  Informační beseda o škole a studiu s ředitelkou školy bude probíhat v sále gymnázia v pátek 23. 11. 2018 a v sobotu 24. 11. 2018 ve stanovených časech.

Veškeré informace o studiu poskytujeme i mimo dny otevřených dveří, kdykoliv po domluvě. Kontakty na www.gvi.cz.

 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

 

rss