Archiv

Exkurze do Terezína

Dne 3. 10. 2016 se uskutečnila exkurze Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou do Památníku Terezín. Akce se zúčastnilo 40 studentů gymnázia a 40 studentů střední odborné školy.

Nejdříve se studenti seznámili s Malou pevností, získali informace o okolnostech jejího vzniku i názvu a o vývoji do 20. století.  Pak následovala prohlídka s odborným výkladem, který byl zaměřený především na dobu 2. světové války, kdy Malá pevnost fungovala jako věznice gestapa. Studenti mohli nahlédnout do různých prostor, ve kterých se odehrával život (či spíše živoření) uvězněných, byli poučeni o denním a pracovním režimu vězňů a dalších smutných okolnostech jejich pobytu v Malé pevnosti. Na závěr prohlídky studenti ještě zhlédli film o propagandě nacistického režimu, který byl natočen v terezínském ghettu.

Po prohlídce Malé pevnosti studenti gymnázia zamířili ještě do Terezína a seznámili se s tím, jak bylo v době druhé světové války uspořádáno terezínské ghetto. Získali tak alespoň jasnější představu, na jak malém prostoru žily tisíce lidí, a mohli ji srovnat s propagačním filmem, který viděli, či s literárními zpracováními, jež znají ze školy či vlastní četby.

Studentům střední odborné školy cestu zkomplikovaly dopravní potíže, ale i oni mohli v pozdním odpoledni Památník Terezín zhlédnout.

Celá exkurze je významným obohacením výuky mnoha předmětů (dějepis, literatura, společenské vědy), ale i příspěvkem k všeobecnému rozhledu našich studentů.

 Lenka Trtíková

rss